(www.economy.sk)

Obchodníci s cennými papiermi

Aval Kapital, o.c.p., a.s.

Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

É   00421-822-327 579,
        325 418, 327 578

Fax: 00421-822-325 420

All Street, o.c.p., a.s.

Lamačská cesta 3

841 04 Bratislava

É   00421-7-5941 8421

Fax: 00421-7-5941 8401

AZ Brokers, o.c.p., a.s.

Dunajská 29

811 08 Bratislava

É   00421-7-5296 6281

Fax: 00421-7-529 615

Bank Austria Creditanstalt 
Slovakia, a.s.

Mostová 6

811 02 Bratislava

É   00421-7-5969 5300

Fax: 00421-7-5969 5080

Bonus Invest, o.c.p., a.s.

Podhora 6

034 01 Ružomberok

É  00421-848-323 694

Fax: 00421-848-323 719

     
CA IB Securities, o.c.p., a.s.

Palisády 36

811 06 Bratislava

É 00421-7-5933 1100

Fax: 00421-7-5933 1120

     
Capital Partners, o.c.p., a.s.

Hattalova 12/A

831 03 Bratislava

É   00421-7-4445 3692-4

Fax: 00421-7-4445 3692-4

     
Cassoviainvestment, o.c.p., a.s.

Hlavná 108

04001 Košice

É   00421-95-6830 321,

      62221 644

Fax: 00421-95-6830 421

     
Certus, o.c.p., a.s.

Metodova 7

821 08 Bratislava

É   00421-7-5556 6858

Fax: 00421-7-5556 6860

     
Citibank (Slovakia), a.s.

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

É   00421-7-6827 8425-3

Fax: 00421-7-6827 8499

     
Contact Brokers, o.c.p., a.s.

Cintorínska 5

949 37 Nitra

É   00421-87-522 298, 95

Fax: 00421-87-522 298

     
ČSOB, a.s., zahraničná 
pobočka v SR

Nám. SNP 29

815 83 Bratislava

É   00421-7-5966 8400-1

Fax: 00421-7- 5441 4848

     
Danubia Invest, o.c.p., a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

É   00421-7-6541 2072

Fax: 00421-7-6541 2084

     
Devín banka, a.s.

Františkánske nám. 8

813 10 Bratislava

É   00421-7-5443 0313

Fax: 00421-7-5443 0313

     
Devintry Brokers, o.c.p., a.s.

Brestová 1

821 02 Bratislava

É   00421-7-4437 3440, 3347

Fax: 00421-7-4437 2857

     
Empiria Capital, o.c.p., a.s.

Handlovská 28

851 01 Bratislava

É   00421-7-6382 1507,    4774, 7711

Fax: 00421-7-6382 8684

     
Fin Asset Management, o.c.p., a.s.

Kukučinova 18

974 01 Banská Bystrica

É   00421-88-4147 003-4

Fax:00421-88-4147 003-4

     
Fineko Brokers, o.c.p., a.s.

Nám. sv. Martina

Holíč

É   00421-801-684 363

Fax: 00421-801-684 363

     
Harvardská burzová spoločnosť, 
o.c.p., a.s.

Priemyselná 6

821 09 Bratislava

É   00421-7-5824 6692

Fax: 00421-7-5824 6145

     
Horizont Slovakia, o.c.p., a.s.

Kováčska 63

040 01 Košice

É   00421-95-6838 717

Fax: 00421-956838 777

     
Hypovereinsbank Slovakia, a.s.

Lazaretská 24

814 72 Bratislava

É   00421-7-5935 8175

Fax: 00421-7-5935 8603

     
ING Baring Securities, o.c.p., a.s.

Kolárska 6

814 99 Bratislava

É   00421-7-5934 6381, 84, 85, 80

Fax: 00421-7-5293 1235

     
Invest Brokers, o.c.p., a.s.

Križkova 9

811 06 Bratislava

É   00421-7-5244 4909

Fax:00421-7-5249 9770

     
IRB, a.s.

Štúrova 5

818 55 Bratislava

É   00421-7-5279 6271

Fax: 00421-7-5296 3687

     
Istrobanka, a.s.

Laurinská 1

810 01 Bratislava

É   00421-7-5939 7530

Fax: 00421-7-5939 7549

     
J&T Securities, o.c.p., a.s.

Lamačská cesta 3

841 04 Bratislava

É   00421-7-5477 5333, 5345

Fax: 00421-7-5477 5322

     
Komerční banka Bratislava, a.s.

Medená 6

810 00 Bratislava

É   00421-7-5935 8175

Fax: 00421-7-5935 8603

     
Ľudová banka, a.s.

Vysoká 9

810 00 Bratislava

É   00421-7-3811 660, 111

Fax: 00421-7-363 794

     
Palčo Brokers, o.c.p., a.s.

Dunajská 66

811 01 Bratislava

É   00421-7-5341 3004, 3226

Fax: 00421-7-5213 064

     
Poľnobanka, a.s.

Vajnorská 21

832 65 Bratislava

É   00421-7-4950 2390,  2355, 2316

Fax: 00421-7-4437 2975

     
Poštová banka, a.s. Gorkého 3

814 99 Bratislava

É   00421-7-5960 3202-4

Fax: 00421-7-5960 3253

     
Privatfond, o.c.p., a.s.

Panská 33

811 02 Bratislava

É   00421-7-5443 3283

Fax: 00421-7-5441 7173

     
Pro Partners, o.c.p., a.s.

Segnerova 4

841 04 Bratislava

É   00421-7-5441 8258

Fax: 00421-7-5441 3660

     
Proinvest, o.c.p., a.s.

A. Kmeťa

010 01 Žilina

É   00421-089-625 585, 586

Fax: 00421-89-625 587

     
Prvá komunálna banka, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

É    00421-89-511 423, 622 674

Fax: 00421-89-6771 435

     
Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s.

Plynárenská 3

820 06 Bratislava

É   00421-7-5341 5350

Fax: 00421-7-5341 4194

     
Sevisbrokers, o.c.p., a.s.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

É   00421-89-5620 243

Fax: 00421-89-416 54, 623 842

     
Siveco Brokers, o.c.p., a.s.

Račianska 44

831 02 Bratislava

É   00421-7-4445 0856, 54

Fax: 00421-7-4445 0855

     
Slávia Capital, o.c.p., a.s.

Heydukova 6

814 99 Bratislava

É   00421-7-5931 7111

Fax:00421-7-5931 7119

     
Slovenská kreditná banka, a.s.

Námestie SNP 13

814 99 Bratislava

É   00421-7-3065 223, 23

Fax: 00421-7-361 888, 321 

     
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Suché mýto 4

810 00 Bratislava

É   00421-88-5850 6583

Fax: 00421-88-5850 6286

     
Slovfin, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 3

831 04 Bratislava

É   00421-7-5557 1409

Fax: 00421-7-5557 4329

     
Tatra banka, a.s.

Vajanského nábrežie 5

810 06 Bratislava

É    00421-7-5967 1215

Fax: 00421-7-362 894

     
Universum-Invest House, o.c.p., a.s.

Rudlovská cesta 85

974 01 Banská Bystrica

É   00421-88-742 804

Fax: 00421-88-745 635

     
V Brokers, o.c.p., a.s.

Miletičova 1

821 09 Bratislava

É   00421-7-5556 1985

Fax: 00421-7-5556 2144

     
Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1

820 05 Bratislava

É   00421-7-5441 0534,
5055 2471

Fax: 00421-7-5441 0575